2021-03-22
სკოლა "პოლიგლოტში" გამოფენა დაიწყო2019-12-22     კვლევა - ,, ეფექტური სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები მე-11 კლასში
  სკოლა ,,პოლიგლოტის“ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა ანა ჯავახიშვილმა ჩაატარა პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა: ,, ეფექტური სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები მე-11 კლასში“.  პედაგოგის მიერ ჩატარებული კვლევა სკოლა ,,პოლიგლოტის“ მასწავლებელთა კარიერული წინსვლის


2019-12-20     ჩაატარა ღია - საჩვენებელი გაკვეთილი მე-3-ა კლასში, ქართულ ენაში, თემაზე: ,, ჭორიკანა კაჭკაჭი
სკოლა ,,პოლიგლოტის“   დაწყებითი კლასის პედაგოგმა,   ციალა ლომიძემ ,  ჩაატარა ღია -  საჩვენებელი გაკვეთილი  მე-3-ა კლასში, ქართულ ენაში,  თემაზე: ,,  ჭორიკანა კაჭკაჭი“. გაკვეთილი იყო ხალისიანი, საინტერესო, მასწავლებელმა გამოავლინა საგნის ღრმა ცოდნა,


2019-12-20     ღია გაკვეთილი მე-2-გ კლასში
სკოლა ,,პოლიგლოტის“   მუსიკის მასწავლებელმა ქეთევან ჯეირანაშვილმა    ჩაატარა ღია -  საჩვენებელი გაკვეთილი  მე-2-გ კლასში,  თემაზე: ,, არფა“. გაკვეთილი იყო ხალისიანი, საინტერესო, მასწავლებელმა გამოავლინა საგნის ღრმა ცოდნა და პროფესიონალიზმი, მოსწავლეებმა ხმაბაძვითი მეთოდით
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182