სკოლის შესახებ

სკოლა ”პოლიგლოტი” დაარსდა 2006 წლის იანვარში. მისი იურიდიული სტატუსია შპს (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება). მისი დამფუძნებელია მზია დაუშვილი.სკოლაში არის სწავლების ოთხი ეტაპი: სკოლამდელი მზაობის, დაწყებითი I-VI საბაზო VII-IX და საშუალო X-XII.

სკოლა ორიენტირებულია უცხო ენების გაძლიერებულ სწავლებაზე, რისთვისაც სწავლების პროცესში იყენებს ოქსფორდისა და კემბრიჯის უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამებს.

სკოლაში მუშაობენ პროფესიონალი და გამოცდილი პედაგოგები,რომლებიც ზრუნავენ იმისათვის,რომ მოსწავლეებმა მაქსიმალურად შეძლონ  გამოამჟღავნონ თავისი ცოდნა და შესაძლებლობები.

სკოლის მიზანია აღზარდოს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნება და განუვითაროს მას გონებრივი,ფიზიკური და ინტელექტუალური უნარ-ჩვევები. ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ მოსწავლეს ჩამოუყალიბოთ ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერება, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა.ხელს ვუწყობთ მათ გააცნობიერონ საკუთარი უფლება-მოვალეობები ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე.

  მოსწავლეებს ემსახურება სკოლის ტრანსპორტი.

ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი კურსდამთავრებულებითა და მათი შედეგებით. ისინი წარმატებით აგრძელებენ სწავლას სხვადასხვა პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში.